Shipping Policy

Artikelen besteld via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling en dit per post. De kosten van deze levering zijn voor rekening van de Klant tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Deze kosten omvatten: €4,50 (binnen België), €7,50 naar Nederland en €15 wereldwijd. Gratis verzending is van toepassing op bestellingen boven de €50. Wanneer de Klant zijn aangekochte goederen niet binnen bovenvermelde termijn van 30 dagen heeft ontvangen, is hij er toe verplicht dit te melden aan SMTH SMOOTH.

De levering vindt pas plaats wanneer SMTH SMOOTH het volledige verschuldigde bedrag van de Klant heeft ontvangen. Op initiatief van SMTH SMOOTH zijn er hier uitzonderingen mogelijk zonder dat enige verbondenheid van de Klant hierdoor vervalt.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan SMTH SMOOTH.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door SMTH SMOOTH was geboden.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SMTH SMOOTH.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SMTH SMOOTH te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.